Dzień Formacji Rycerzy Kolumba

12 listopada w Domu Szilo po raz kolejny spotkali się Rycerze Kolumba, nie tylko z Rad w diecezji sosnowieckiej, ale również bracia z Tychów, Wodzisławia Śląskiego i Gorzyc. Spotkanie miało charakter Dnia Formacji, przeżywango pod hasłem pod hasłem „Przyszłość ludzkości idzie poprzez Rodzinę”, zaczerpniętym z Adhortacji Apostolskiej „Familiaris consortio”.

Rozpoczęliśmy modlitwą różańcową w intencji naszych rodzin, następnie uczestniczyliśmy we Mszy św., którą odprawił bp Grzegorz Kaszak w koncelebrze z kapelanem Rady w Czeladzi ks. Jarosławem Wolskim, z ks. Stanisławem Faberem i ks. Pawłem Spronclem. W homilii Biskup wprowadził nas w temat rozważań, zwracając uwagę na sposób, w jaki dzisiejszy mężczyzna, mąż, ojciec musi dbać o tą najważniejszą komórkę społeczną jaką jest rodzina. Po Mszy św przedstawiciele Rady Stanowej, Brat Roman Hawliczek i Włodzimierz Stec przybliżyli nam nauczanie św. Jana Pawła II o rodzinie.

W trakcje naszych rozważań udaliśmy się na Adoracje Najświętszego Sakramentu i modliliśmy się za naszych zmarłych braci i nasze rodziny. Nasze spotkanie zakończyliśmy przyjęciem w szeregi Rycerzy Kolumba kolejnego mężczyznę, dla którego uczestnictwo w tej wspólnocie jest drogą osobistego uświęcenia.

Piotr Kiełtyka
Rycerze Kolumba