Świąteczne spotkanie Rycerzy Kolumba

7 stycznia 2023 roku w Domu SZILO w Czeladzi spotkali się Rycerze Kolumba Rady Czeladzkiej, by wraz z swoimi rodzinami i  zaproszonymi gośćmi świętować jubileusz 10-lecia  swojej Rady.

Uroczystość rozpoczęto Koronką do Miłosierdzia Bożego. Mszy świętej w intencji Rycerzy Kolumba Rady 15523 im. bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czeladzi i ich Rodzin przewodniczył bp Grzegorz Kaszak, koncelebransami byli Kapelan Rady ks. Jarosław Wolski, kapelan Rady w Olkuszu ks. Henryk Chmieła, Kapelan Rady sosnowieckiej ks. Tomasz Flak, ks. Paweł Sproncel.

Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy udali się na wspólne biesiadowanie i kolędowanie. Wsród zaproszonych gości byli: Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce Brat Krzysztof Zuba, Delegat Rejonowy Brat Piotr Kiełtyka, Kustosz Delegata Rejonowego Jan Musiał i Wielki Rycerz Rady z Sosnowca Brat Roman Majewski.


Piotr Lorenc: Minęło dziesięć lat od utworzenia Zakonu Rycerzy Kolumba w naszej diecezji. Jakie były początki?

Sławomir Korczyński: Wszystko zaczęło się od ingresu ks. bp. Grzegorza Kaszaka w dniu 28 marca 2009 r. To właśnie Ksiądz Biskup nakłonił nas do stworzenia tej organizacji – katolickich mężczyzn w diecezji sosnowieckiej. Kilka dni po ingresie poproszono mnie o spotkanie z ks. Wojciechem Kowalskim. Za kolejnych kilka dni odbyło się pierwsze spotkanie z Rycerzami Kolumba z miast, gdzie już od trzech lat funkcjonowali, czyli z bratem Witoldem Zmysłowskim – delegatem rejonowym oraz Leszkiem Waksmundzkim – koordynatorem z ramienia Rady Stanowej. I w ten właśnie sposób 13 grudnia 2009 r. zostałem jednym z pierwszych Rycerzy Kolumba w diecezji sosnowieckiej.

Zamierzeniem bp. Grzegorza Kaszaka było, aby Rycerze Kolumba pochodzili z jak największej liczby parafii, by stworzyć jak najwięcej rad...

Dlatego wraz z kilkoma braćmi oraz z ks. Wojciechem Kowalskim i delegatem rejonowym Witoldem Zmysłowskim zaczęliśmy tworzyć rycerstwo w diecezji sosnowieckiej. Najpierw powstała rada w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach, następnie w Sławkowie, Sosnowcu, Olkuszu i Czeladzi. Pierwsze spotkanie wybranych trzydziestu mężczyzn z terenu Sosnowca odbyło się 2 lutego 2010 r. w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu. Zaś pierwsza inicjacja odbyła się w Domu Parafialnym, znajdującym się naprzeciw katedry sosnowieckiej. Było to bardzo podniosłe i wzruszające wydarzenie. Z jednej strony była lekka niepewność, jak nam pójdzie, a z drugiej nadzieja, że będziemy mogli wspólnie dokonywać wielu dzieł na rzecz Kościoła partykularnego i społeczności lokalnej.

Gdy zawiązała się wspólnota został Pan wybrany na pierwszego Wielkiego Rycerza Rady Sosnowieckiej, tak?

Miałem ten zaszczyt, że 23 marca 2010 r. zostałem wybrany na Wielkiego Rycerza nowo powstałej Rady Sosnowieckiej. Natomiast pierwszym kapelanem naszej rady został ks. Witold Januś – sercanin, bo właśnie w Sosnowcu-Środuli, w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, mieści się siedziba naszej sosnowieckiej rady. Patrona rady wybrałem sam, bo czas naglił. Zrobiłem to w pięć minut, bo tyle miałem czasu na zastanowienie się, gdyż dzwoniono już z Rady Stanowej, abym natychmiast podał patrona, bo muszą przekazać tę wiadomość do centrali w Stanach Zjednoczonych. Tak więc, bez zbytniego namysłu wskazałem św. Rafała Kalinowskiego, jednego z patronów naszej diecezji.

Jak się Pan przygotowywał do dalszego działania i obowiązków, jakie spadły na Pana barki?

Pracy było wiele. Po wybraniu w radzie braci funkcyjnych, musieliśmy stworzyć plan działania tej nie znanej nam za bardzo organizacji. Na szczęście w skład rady weszli mężczyźni, którzy swoją wiarą w Boga i przestrzeganiem Dekalogu udźwignęli ciężar działalności w radzie. Na pierwszym spotkaniu rady przyjęliśmy program działania. Pierwszą działalnością była Pomoc Braterska, czyli pomoc braciom, którzy tej pomocy potrzebowali oraz wdowom i sierotom po zmarłych braciach.

A potem pomysły i obszar działania pojawiały się spontanicznie?

To raczej odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne i duchowe. Kolejne projekty to zbiórka żywności dla najbiedniejszych mieszkańców parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sosnowcu-Środuli oraz dla Caritas; zbiórka darów dla szpitala w Czeladzi, dla oddziału rehabilitacji. Współorganizowaliśmy różne okolicznościowe imprezy: Dzień Dziecka na Środuli, św. Mikołaj w Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Przyczyniamy się nieustannie do krzewienie kultu sługi Bożej Teresy Janiny Kierocińskiej – Matki Zagłębia. Dołożyliśmy swoją cegiełkę do otwarcia świetlicy środowiskowej na Środuli. Kolejnym obszarem naszych działań była pomoc w promowaniu i wytyczaniu Drogi św. Jakuba w Sączowie. Podjęliśmy również starania o ustanowienie kapelana Drogi jakubowej przez bp. Grzegorza Kaszaka. Dbamy nieustannie o zapoznawanie mieszkańców Sosnowca i Dąbrowy Górniczej z postacią abp. Jana Cieplaka. Wydaliśmy folder o kard. Stefanie Wyszyńskim. Kolejną inicjatywą było utworzenie projektu pomnika Dziecka Utraconego na cmentarzu w Sosnowcu-Zagórzu oraz współorganizowanie Orszaku Trzech Króli. Cały czas mamy na uwadze chorych i osoby starsze. To dla nich pozyskaliśmy wózki inwalidzkie. Przez dziesięć lat z rzędu, dzięki wsparciu władz samorządowych, organizowaliśmy wakacje dla trzydzieściorga polskich dzieci z Ukrainy w naszym mieście. Dopiero pandemia uniemożliwiła przyjazd dzieci.

W zasadzie jesteście obecni na każdym polu życia naszego Kościoła diecezjalnego...

Staramy się być użyteczni. Niektóre przedsięwzięcia realizujemy sami, a w niektóre się włączamy, tak by przygotować je jak najlepiej. Dlatego pomagamy w organizowaniu Wigilii dla Bezdomnych. Rycerze Kolumba zorganizowali koncert charytatywny Stanisława Soyki na rzecz odbudowy spalonej bazyliki katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu. Nasza rada zorganizowała pielgrzymki na Litwę, Ukrainę oraz do świątyń na terenie kraju. Bierzemy udział w uroczystościach odpustowych, kościelnych i patriotycznych w diecezji oraz na terenie miasta Sosnowca i nie tylko. Z inicjatywy delegata rejonowego Piotra Kiełtyki w kościele Chrystusa Króla w Sosnowcu-Klimontowie od ponad trzech lat organizowany jest comiesięczny Męski Różaniec. Nie można zapomnieć o peregrynacjach w naszej parafii na Środuli oraz na terenie diecezji: obrazu Matki Bożej z Guadalupe, obrazu Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z Quebec czy obrazu Jezusa Miłosiernego. Pragnę także podkreślić, że cały czas współpracujemy z bp. Grzegorzem Kaszakiem, który bardzo się angażuje w działalność rycerstwa w naszej radzie i nie tylko.

Przypomnijmy, jak na przestrzeni tych dziesięciu lat zmieniały się władze Rady Sosnowieckiej Rycerzy Kolumba im. św. Rafała Kalinowskiego.

Po mnie Wielkim Rycerzem Sosnowieckiej Rady, w latach 2013-2014, został Jan Musiał, który po wypełnieniu funkcji Wielkiego Rycerza mianowany został kustoszem delegata rejonowego i tę właśnie funkcję pełni do dziś. Potem stanowisko Wielkiego Rycerza Rady Sosnowieckiej, w latach 2015-2016, objął Piotr Kiełtyka. I to Piotr Kiełtyka, znów po mojej skromnej osobie, objął stanowisko delegata rejonowego w diecezji sosnowieckiej, mając pod opieką pięć rad z terenu Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Olkusza, Sławkowa i Czeladzi. Pełni tę funkcję do dziś. Natomiast w 2016 r. Wielkim Rycerzem Rady Sosnowieckiej został Roman Majewski, który do chwili obecnej piastuje to stanowisko, realizując w miarę możliwości wcześniej wspomniane projekty. Dodam tylko, że obecnym kapelanem rady jest ks. Dariusz Salamon SCJ.

Rycerze Kolumba ciągle zapraszają mężczyzn, którzy chcieliby realizować swoje plany i spełniać się w działalności charytatywnej na rzecz drugiego człowieka oraz pomocy Kościołowi w naszej diecezji i nie tylko. Co trzeba zrobić, by wstąpić w szeregi zakonu?

Członkami Rycerzy Kolumba mogą być mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat i są praktykującymi katolikami, pozostającymi w duchowej łączności ze Stolicą Apostolską. Wymóg ten oznacza, że dany mężczyzna akceptuje Urząd Nauczycielski Kościoła w sprawach wiary i moralności, dąży do życia zgodnego z przykazaniami Kościoła katolickiego, a także może przystępować do sakramentów świętych.

Zasady Rycerzy Kolumba są stałe dla wszystkich rad na świecie, prawda?

Bez względu na szerokość geograficzną, kraj, kulturę, zasady są niezmienne. Naszymi głównymi doktrynami są: miłość, jedność, braterstwo i patriotyzm. Działając w służbie jednemu, działamy w służbie wszystkim.

Niedziela Sosnowiecka / 4 stycznia 2023