Wolność i Solidarność w Szilo

Noworoczne spotkanie Stowarzyszenia "Wolność i Solidarność" im. Tadeusza Jadynaka.