Alleluja! Jezus Zmartwychwstał!

Niech Zmartwychwstały Chrystus wszystkim nam przynosi umiejętność życia wiarą, nadzieją i miłością. Wszystkiego dobrego na święta i, co ważniejsze, po świętach. Szczęść Boże!

Dom Szilo