Inauguracja DAR-u w Domu Szilo

W sobotę 18 maja odbyła się inauguracja dwunastej edycji Diecezjalnej Akademii Rodziny. Mszy świętej przewodniczył ks. Kanclerz Mariusz Karaś. Wykład pt. "Cud nad Wisłą " wygłosiła p. Aneta Ciężarek, natomiast o Wandzie Malczewskiej,  jako zapomnianej wizjonerce i stygmatyczce, mówił p. Paweł  Szopa. Spotkanie połączone było z peregrynacją obrazu Matki Bożej Łaskawej.