Kurs dla fotografów w Domu Szilo

Biuro Prasowe Diecezji Sosnowieckiej organizuje kolejną edycję Kursu dla fotografów i kamerzystów w przestrzeni liturgicznej. Szkolenie skutkuje otrzymaniem kurialnej legitymacji, uprawniającej do robienia zdjęć i filmowania w kościołach. Kurs odbędzie się 29 lutego o g. 18:30 w Domu SZILO w Czeladzi.

Szczegóły związane z zapisami na Kurs FOTO można znaleźć na stronie diecezjalnej. Zgłoszenia są przyjmowane od 26 lutego.

Zgodnie ze wskazaniami KEP, każdy fotograf i kamerzysta dokumentujący akcję liturgiczną, musi wpierw uzyskać zgodę celebransa. W tym celu przed Mszą Świętą winien pojawić się w zakrystii i okazać legitymację potwierdzającą odbycie stosownego kursu:

„Zawodowi fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy – okazjonalnie lub na sposób stały – zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani uprzednio ukończyć specjalny kurs, zorganizowany przez Diecezjalną Komisję ds. Liturgii oraz otrzymać pisemne upoważnienie miejscowej władzy diecezjalnej. W przypadku braku poszanowania tych zasad i przyjętych ustaleń duszpasterze powinni odmówić fotografom lub operatorom sprzętu audiowizualnego prawa wykonywania w kościele tych czynności” (Wskazania Komisji Episkopatu Polski do spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego, 1994 r.)

ks. Przemysław Lech