Pielgrzymi kalwaryjscy w Domu Szilo

Mieszkańcy Czeladzi pielgrzymują na „Kalwarię” od co najmniej 1850 r. (do wcześniejszych danych nie udało się na razie dotrzeć, istnieją tylko w słownych przekazach). Od tego czasu pielgrzymki odbywały się nieprzerwanie, mimo rozbiorów, okupacji, okresu stalinizmu czy pandemii.

Pielgrzymka ta nie ogranicza się do przebycia jakiegoś dystansu - drogi z Czeladzi przez Oświęcim, Zator, Wadowice do Kalwarii. Pątnicy przez tydzień  uczestniczą na miejscu w nabożeństwach związanych z oktawą Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Kiedyś wozami i pieszo, później koleją, teraz autokarami, ale zawsze w określonym porządku.

Pielgrzymujemy na sierpniowy odpust Wniebowzięcia Matki Bożej, mieszkamy w Domu Pielgrzyma przy klasztorze oo bernardynów.

Należy zaznaczyć że klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej rządzi się własnym kalendarzem liturgicznym na ten okres. Święto to rozłożone jest na 8 dni i co do zasady rozpoczyna się w niedzielę poprzedzającą dzień 15 sierpnia – uroczystą Procesją Współcierpienia NMP z bazyliki do „Domku Matki Bożej”. Pielgrzymi z Czeladzi włączają się w uroczystości od wtorku - drogą krzyżową na krużgankach klasztornych. 

W środę na „dróżkach Pana Jezusa” dziękujemy za otrzymane łaski w minionym roku. W czwartek na „dróżkach Matki Bożej” wypraszamy modlitwy wstawienniczej Matki Bożej w przywiezionych na Kalwarię intencjach naszych i powierzonych nam. W piątek - konferencja. Po południu po uroczystych nieszporach z nauką biskupa krakowskiego przy „domku M.Bożej” - Procesja Zaśnięcia Matki Bożej do Kościoła potocznie zwanego „grobkiem M. Bożej”. W sobotę, dołączają do nas pielgrzymi którzy przyjeżdżają na jeden dzień i wspólnie uczestniczymy w „dróżkach za zmarłych” podczas których modlimy się i wypominamy naszych bliskich, którzy odeszli do Pana, ale i te dusze które znikąd nie mogą już oczekiwać modlitwy wstawienniczej.

W niedzielę uczestniczymy w uroczystej Procesji Wniebowzięcia Matki Bożej. 

Warto zaznaczyć że procesje to uroczystość religijna w bogatej oprawie towarzyszących jest asyst, orkiest (samych orkiestr można doliczyć się nawet 60 ), wielu grup parafialnych w strojach ludowych, stanowych czy tematycznych. Procesję zamyka Figura M.Bożej w asyście apostołów i dostojników kościelnych, oraz tysiące obserwatorów.  

przewodnik kalwaryjski
Darius Kosiński
601 310 447