Szkolenie dla księży w Szilo

We wtorek odbyło się w Domu Szilo spotkanie zorganizowane przez Wydział Gospodarczo-Finansowy Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu skierowane do Księży Administratorów i Proboszczów. Poświęcone ono było polityce klimatycznej Unii Europejskiej.

Ks. Paweł Rozpiątkowski, Ekonom Diecezji Sosnowieckiej przedstawił ogólne założenia i cele polityki klimatycznej UE i jej konsekwencje dla codziennego zarządzania nieruchomościami. Uporządkowana wiedza o polityce klimatycznej jest bowiem niezbędnym zasobem każdego zarządcy, w tym także zarządcy majątku kościelnego.