Zespół Syjon w Domu Szilo

Od 14 do 16 czerwca gościliśmy dwudziestoosobową grupę stanowiącą Zespół Ewangelizacyjny Syjon z parafii Otyń obok Zielonej Góry, biorącą w tych dniach udział w wydarzeniu ewangelizacyjnym Strefa Zero. Misją wspólnoty jest głoszenie Słowa Bożego, uwielbienie Boga i modlitwa wstawiennicza.